ข่าวและกิจกรรม

สยจ.ฉะเชิงเทราร่วมฟังการบรรยาย การเตรียมพร้อมเข้าสู่AEC
วันที่ 12 กันยายน 2556